Historie budovy

Historie objektu je velmi zajímavá. Původní informace, které nám byly k budově podány, hovořily o výstavbě v 80. letech minulého století, kdy budova měla sloužit jako Agitační středisko.   Starousedlíci a místní pamětníci nás nicměně informovali, že budova byla postavena už před 2. světovou válkou. Využití mělo být jako malý obchod, zmiňované agitační středisko, kde se konaly volby, až po restauraci. Informace o datech jednotlivých provozů se však dle různých zdrojů liší.

 

 

Paní Jana Gábová nám poskytla informace, které mluví o tom, že v roce 1939 zde působila organizace s názvem Národní souručenství. Podle paní Gábové to byla první organizace, která v tomto objektu působila a profilovala se spíše jako organizace kulturní.

Podle informací téže pamětnice se v této budově hrálo také loutkové divadlo. To vedl pan Evžen Gregor, jehož vnuk by měl žít poblíž pravděpodobně v ulici Babylonská (prosíme ho, aby se nám případně ozval a tyto informace nám potvrdil či doplnil).

Informace Listů Prahy 14 (měsíčníku občanů Černého mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic) praví, že budova byla vybudována z finanční sbírky místních občanů obce Kyje asi jako kulturní dům (nelze přesně určit), a to na základě výměru z 21. listopadu 1940. Dokončen měl být objekt v roce 1941.

 

V letech 1943 až 1944 pak podle paní Gábové v objektu fungovala škola. Po válce měl být správcem objektu pan Svoboda. Pan Martin Světlík nás informoval, že tento objekt sloužil ihned po válce jako škola, resp. jednotřídka, kterou navštěvoval i jeho otec; v 50. letech pak měl sloužit jako školka. V tomto období se v bezprpostřední blízkosti budovy nacházel druhý objekt - skladiště a také studna.

 

 

Na počátku 70. let sloužila podle paní Gábové budova jako agitační středisko, kdy se mimo jiné provádělo i promítání filmů pro děti. V blíže neurčené době byl na budově podle paní Gábové umístěn veliký nápis KULTURNÍ STŘEDISKO.

Listy Prahy 14 uvádějí, že v letech 1981 a 1982 proběhla v akci "Z" přestavba objektu pro potřeby agitačního střediska Kyje-Hutě. Není tedy zcela jasné, zda zde bylo agitační středisko ještě před touto přestavbou či nikoliv.

 

Z dalších zdrojů jsme zjistili, že objekt sloužil jako samoobsluha v letech 1973-1982, kde vedoucím byl pan Jiří Hanzl (děkujeme paní Gábové za upřesnění jména) a na pokladně obsluhovala paní Chmelová. Podle Listů Prahy 14 však budova sloužila jako samoobsluha od roku 1962.

 

Po roce 1982 zde dle informací od paní Gábové probíhaly výstavy zahrádkářů - vystavovaly se výpěstky ovoce, zeleniny a květin.

 

V roce 1991 se stala majitelem obec Hlavní město Praha, svěřeno Městské části Praha Kyje, od roku 1995 Městské části Praha 14. Od poloviny 90. let 20. století fungovala budova jako Restaurace U Kamila pojmenovaná podle pana Kamila Lemana.

Na počátku 21. století byl využíván objekt kromě restauračního provozu také jako volební místnost. Konalo se zde například v červnu 2003 hlasování v referendu o vstupu ČR do Evropské unie.

 

Víte-li o historii objektu ještě něco více, napište nám.